Moduly E-learningu podle typu povolení

Jaké moduly tohoto e-Learningu je nutné splnit v návaznosti na daný typ povolení, o který žádáte?

Povolení oprávněného hospodářského subjektu – celní zjednodušení

V případě tohoto povolení je nutné splnit všechny nabízené moduly.

Povolení podat celní prohlášení formou zápisu do záznamů deklaranta

V případě tohoto povolení je nutné splnit všechny následující moduly:

 • modul Celní dluh
 • modul Celní režimy a prohlášení
 • modul Volný oběh, pokud žádáte o povolení pro propuštění do volného oběhu
 • modul Vývoz, zpětný vývoz a výstup zboží – pokud žádáte o povolení pro propuštění do vývozního celního režimu
 • modul Zajištění
 • modul Zvláštní režimy – pokud žádáte o povolení, které chcete využít pro propuštění/vyřízení zvláštního režimu

 

Povolení schváleného příjemce pro operace TIR; schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie; schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie; použití zvláštního typu celních závěr; použití tranzitního celního prohlášení se sníženými požadavky na údaje a použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení

V případě těchto povolení je nutné splnit všechny následující moduly: 

 • modul Vstup zboží
 • modul Tranzit
 • modul Zajištění
 • modul Celní dluh

 

Povolení souborné jistoty a povolení zproštění povinnosti poskytnout jistotu

V případě těchto povolení je nutné splnit tyto následující moduly: 

 • modul Zajištění
 • modul Celní dluh
Menu