Profesní způsobilost AEO

Zkoušky profesní způsobilosti podle celních předpisů

Úspěšné splnění tohoto e-learningového modulu profesní způsobilosti slouží hospodářským subjektům ke splnění kritéria profesní způsobilosti dle článku 39 odst. 2 celního kodexu Unie (UCC) v kontextu čl. 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (IA). Toto kritérium je jednou z podmínek pro vydání povolení oprávněného hospodářského subjektu a některých typů celních zjednodušení.

Aplikace

Menu